ایمپلنت

ایمپلنت جایگزین کردن دندان های از دست رفته با قرار دادن پایه هایی در استخوان فك( عمدتاً از جنس تاتیانیوم ) می باشد .

در این کار با جراحی ( کنارزدن لثه بیمار)مي توان از یک تا تمام دندان های از دست رفته را جایگزین کرد که روش های متعددی دارد یکی از کارهای منحصر بفرد با ایمپلنت استفاده از مینی ایمپلنت ها ( ایمپلنت های با قطر کم) ميباشد.