پروتز دندان

پروتز یعنی جایگزینی باعث از دست رفته با عضو مصنوعی است ،که پروتز دندانی هم یعنی جایگزینی دندان از دست رفته با دندان مصنوعی در افرادی که دندان های کمی را از دست داده اند و دو طرف فضای بی دندانی با دندان است این عمل با کمک گرفتن از دندان های در طرف فضای بی دندانی و روکش کردن آنها و اتصال روکش با یک دندان مصنوعی که به آن پل زدن یا می گویند انجام می گیرد .

زمانی که دندان های از دست رفته بیشتر باشند باید از پتروتزهای متحرک کمک گرفت .

لازم به ذکر است که با آمدن ایمپلنت کمک شایانی به جایگزینی دندان های از دست رفته شده است و این رشته وسعت بیشتر پیدا کرده است در موارد تخریب شدید دندان ها روکش کردن دندان ها با روکش های چینی متصل به فلز یا استحکام یافته یا زیرکونیا که زیبایی بیشتری دارند و در دندان های جلو کاربرد زیادی دارند مي توان بهره جست این عمل بین رشته ترمیمی و پروتز مشترک است.